Μαθήματα εξ αποστάσεως με Minecraft: Αυτόνομος κάδος σκουπιδιών που καταστρέφει τα απορρίμματα.

Προηγούμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Μαθήματα εξ αποστάσεως με Minecraft: Σύστημα πυρόσβεσης
Επόμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Μαθήματα εξ αποστάσεως με Minecraft: Μηχανή εκτόξευσης βελών και πυροτεχνημάτων.
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.