Σουτάκια

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και έφτιαξαν μια κατασκευή που ρίχνει τη μπάλα. Χρησιμοποίησαν έναν εγκέφαλο EV3 και ένα μεγάλο μοτέρ. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να μπει η μπάλα μες το τέρμα μέσα σε δύο λεπτά. Κάθε εύστοχη μπαλιά μετρούσε για 10 πόντους. Νικητής ήταν αυτός που είχε τους περισσότερους βαθμούς (τις περισσότερες εύστοχες μπαλιές). Για τη λειτουργία της κατασκευής χρησιμοποίησαν τα κουμπιά του εγκεφάλου.

Προηγούμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Κάδος απορριμμάτων
Επόμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Σκυλάκι που βρίσκει το φαγητό του
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.