Χρηματοκιβώτιο με κωδικό.

Στο project αυτό τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και έφτιαξαν από ένα χρηματοκιβώτιο. Κάθε ομάδα έπρεπε να κατασκευάσει τον χώρο του χρηματοκιβωτίου και την πόρτα που το ασφάλιζε, η οποία ανοιγόκλεινε με τη βοήθεια ενός μεγάλου μοτέρ. Εξωτερικά επάνω στο κουτί προσαρμόσαμε τον εγκέφαλο EV3 τον οποίο στη συνέχεια προγραμματίσαμε να δίνει εντολή στο μοτέρ να ανοίξει την πόρτα όταν κάποιος του έδινε το σωστό κωδικό. Ο κωδικός ήταν να πατιούνται συγκεκριμένα κουμπιά και με συγκεκριμένη σειρά επάνω στον εγκέφαλο. Αν γινόταν λάθος ενδιάμεσα, η προσπάθεια τερματιζόταν. Τον κωδικό τον όριζαν τα παιδιά.

Προηγούμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Κινούμενη μπασκέτα
Επόμενο Σχέδιο-Κατασκευή
(ro)bot λύτης Ναρκαλιευτή σε Python
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.