Δυο πιανάκια με αισθητήρες απόστασης και χρώματος

Στο project αυτό κατασκευάσαμε δυο μουσικά όργανα. Στο ένα προσαρμόσαμε αισθητήρες χρώματος οι οποίοι μετρούσαν την ανάκλαση του φωτός και ανάλογα με το πόσο κοντά είχε το παιδί το χέρι του έπαιζαν άλλη νότα. Παρόμοιο τρόπο λειτουργίας είχε και το δεύτερο όργανο, αλλά με αισθητήρες απόστασης όπου έπαιζε άλλη νότα ανάλογα με την απόσταση που είχαν τα χέρια από αυτούς. Το πρώτο όργανο έπαιζε μισή οκτάβα και το δεύτερο την υπόλοιπη, οπότε και τα δυο μαζί έπαιζαν μια ολόκληρη οκτάβα.

Προηγούμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Οχήματα με ερπύστριες
Επόμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Μπάντα
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.