Αυτόματη γέφυρα που ανοίγει όταν πλησιάζει πλοίο

Σε αυτό το project κατασκευάσαμε μια αυτόματη γέφυρα. Όταν ένα πλοίο πλησίαζε είτε από τη μια μεριά της γέφυρας είτε από την άλλη, αυτή το καταλάβαινε, άνοιγε και μετά από λίγη ώρα έκλεινε πάλι αυτόματα ώστε να περάσουν τα αυτοκίνητα από πάνω.

Προηγούμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Kevin ο Butler!
Επόμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Αυτόματη πόρτα supermarket
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.