Απλές τεχνικές line follow

Σε αυτό το project αρχικά κατασκευάσαμε ένα βασικό όχημα. Στη συνέχεια μελετήσαμε τη σωστή θέση ενός αισθητήρα χρώματος που χρησιμοποιείται για την ακολουθία γραμμής ώστε να γίνεται να γινεται σωστή μέτρηση της ανάκλασης φωτός στην πίστα. Στη συνέχεια υλοποιήσαμε δυο τεχνικές line follow, μία με δομή επιλογής και μια με πολύ απλό ελεγκτή P. Συγκρίναμε τους δυο αλγόριθμους στην πίστα, δοκιμάζοντας διάφορες ταχύτητες.

Προηγούμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Ο πιο γρήγορος κερδίζει!
Επόμενο Σχέδιο-Κατασκευή
Αντισεισμικό έργο!
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.